Správné používání upínacích kleští pro manipulaci se stropními panely

Jak správně používat upínací kleště pro manipulaci se stropními panely?

Upínací kleště představují nepostradatelný nástroj, který umožňuje precizní a bezpečnou manipulaci s panely. Díky nim lze panely umístit na místo bez vytváření mezer, které by jinak mohly vzniknout, pokud bychom používali alternativní metody, jako jsou řetězy nebo popruhy.

Různá velikost panelů pro různý typ kleští.

Pro krátké panely jsou upínací kleště samotné postačující, není třeba použití vahadla. Avšak je důležité zajistit, že jeřáb disponuje alespoň 6 metry lana nebo řetězů. Čím tupější je úhel, pod kterým kleště drží panel, tím větší je na ně vyvíjen tlak a tím větší je riziko jejich vytažení z drážek, ve kterých panel drží. Proto je klíčové, aby kleště byly zaháknuty za řetězy dlouhé minimálně 6 metrů. Dále je nezbytné používat kleště vždy ve dvojicích. Dokonce i u krátkých dvoumetrových stropních panelů nesmí být použity jen jedny. Tímto způsobem eliminujete riziko přetížení a následného odpojení kleští, což by mohlo mít fatální následky. Pokud jde o delší panely, které přesahují 5 metrů, je nutné použít kleště s vahadlem. Toto opatření je nezbytné, aby byly zavěšeny kolmo ke stropním panelům, což minimalizuje riziko jejich nechtěného odpojení.

Při instalaci stropního systému, ať už s vahadlem nebo bez něj, je důležité pamatovat na další důležitý aspekt – umístění kleští. Správnou pozici určíte měřením 1,5 metru od každého konce stropního panelu a umístěním kleští právě na těchto bodech. Nikdy je nezapínejte uprostřed panelů, abyste předešli vážným poškozením.

Když máte na jeřábu zavěšené správně dlouhé řetězy a kleště jsou v optimální poloze, můžete dát signál jeřábníkovi ke zvednutí břemena. Přitom důkladně kontrolujte, zda jsou kleště správně zapnuté. Pokud by se stalo, že drží jen za roh na jedné straně, znamená to potenciální problém a panel by měl být okamžitě položen na zem. Kleště stáhněte až k sobě tak, aby byly kolmo k panelu a zaseknuté v upínací drážce. Druhá strana kleští by měla být od panelu vzdálena asi 5 cm, ale měla by být také kolmá. Tímto způsobem se zajistí správné uzamčení kleští. Po opětovné vizuální kontrole můžete panel bezpečně umístit na své místo.

Bezpečnost a časová úspora

Nezapomínejte na bezpečnostní opatření. Pobyt pod zavěšeným břemenem je nebezpečný a zakázaný. Vždy používejte bezpečnostní řetězy a pečlivě zvažte práci v nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy silný vítr nebo déšť mohou práci výrazně zkomplikovat.

Díky použití upínacích kleští se instalace stropních panelů nejen zrychlí, ale také zlepší kvalita výsledku. Dům o rozloze až 200 m2 lze takto položit a nainstalovat během pouhých dvou hodin. Tímto způsobem můžete ušetřit čas a dosáhnout profesionálního výsledku. Věříme, že díky těmto výhodám bude náš stropní systém ideální volbou pro vaši stavbu.